rca bulgaria / asigurari online / transport gratuit

0732 847 333  |  0343 566 176

Despăgubiri

Partea pagubită are dreptul de a solicita despăgubiri pentru prejudiciile produse vehiculului și înainte de efectuarea reparației acestuia.

Asiguratorul RCA are obligația de a stabili cuantumul despăgubirii la valoarea prețurilor practicate de către unitățile de specialitate sau prevăzute în cataloagele de specialitate astfel încât despăgubirea primită să-i permită pagubitului efectuarea reparațiilor.

Reamintim totodată faptul că, în orice situație, păgubiții au posibilitatea de a efectua reparația la orice unitate reparatoare doresc, indiferent dacă aceasta se află sau nu pe lista service-urilor cu care societatea de asigurare are încheiate convenții de colaborare.

Asiguratorul RCA are obligația de a efectua plata dosarelor de daună, în maxim 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii și cuantificării daunei.

Dacă asigurătorul RCA are suspiciuni întemeiate cu privire la modul de producere a accidentului, are obligația de a comunica în scris asiguratului și păgubitului, în termen de 10 zile de la data avizării daunei, intenția de a desfășura investigații. Aceste investigații nu pot dura mai mult de 3 luni de la data avizării daunei.

Asigurătorii RCA au dreptul să efectueze propriile investigații indiferent dacă accidentul a fost protocolat prin Proces verbal al Poliției sau prin formularul Constatare amiabilă de accident.

În vederea soluționării dosarului de daună, stabilirii dreptului la despăgubire și a cuantumului acesteia, societățile de asigurare iau în considerare toate documentele existente la dosar, putând utiliza și alte mijloace de probă, inclusiv expertizele tehnice cu privire la accident realizate de experți tehnici autorizați.

În situația în care sunteți nemulțumit de modul de soluționare a dosarului dvs. de daună aveți la dispoziție următoarele modalități de acțiune:

Conform legislației emise de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, societățile de asigurare au obligația să aibă stabilite proceduri de soluționare a reclamațiilor, astfel încât vă puteți adresa cu reclamație direct la societatea de asigurare în cauză.
Vă puteți adresa cu reclamație la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor care va analiza și soluționa reclamația dvs. conform prevederilor legale în vigoare.
(Detalii despre procedurile de formulare a reclamațiilor sunt disponibile pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară).

De asemenea, orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale, potrivit legislației din România, se poate adresa instanței de judecată pentru repararea prejudiciului. 

calcRCA-RO

verifRCA

verifDAUNE