rca bulgaria / asigurari online / transport gratuit

0732 847 333  |  0343 566 176

Asigurarea de sănătate

Poate fi încheiată de către persoanele fizice cu domiciliul sau rezidenţa în România, respectiv de către companii pentru angajaţii lor. Limita vârstei variază de la o societate de asigurări la alta. Asiguratul poate primi despăgubiri pentru:

 • cazare şi masă pe perioada spitalizării;
 • medicamente şi materiale medicale folosite în spital;
 • terapie intensivă, tratamente chirurgicale;
 • consultaţii;
 • servicii de îngrijire;
 • transfer într-o altă unitate;
 • proteze;
 • perioada de convalescenţă şi recuperare.

Dacă spitalizarea are loc în afara României, asiguratorul este obligat la plata spitalizării, a tratamentului şi a transportului.

În funcţie de planul de asigurare, diferă riscurile acoperite, beneficiile acordate şi costul asigurării. Printre factorii care influenţează costul asigurării se numără vârsta şi ocupaţia asiguratului.

Furnizorul de servicii medicale primeşte despăgubirea de la asigurator în cazul în care a acordat asiguratului:

 • servicii de îngrijire;
 • spitalizare;
 • tratamente;
 • consultaţie.

Asiguratul sau familia acestuia primesc despăgubirea de la asigurator în situaţie de:

 • invaliditate totală sau parţială cauzată de accident;
 • deces cauzat de îmbolnăvire;
 • deces cauzat de accident.

Asigurarea medicală de călătorie

Acest tip de asigurare poate fi încheiat de persoanele care au domiciliul stabil în România şi călătoresc în străinătate. Această asigurare oferă asistenţă medicală în cazul accidentelor şi bolilor survenite în timpul călătoriei.

Riscurile acoperite sunt următoarele:

 • tratamentele medicale oferite asiguratului în urma îmbolnăvirii acestuia sau în urma unui accident;
 • tratament ambulatoriu (adică în afara spitalului);
 • costul repatrierii în cazul îmbolnăvirii sau a decesului;
 • tratament dentar de urgenţă;
 • costurile transportului efectuat de serviciile de salvare;
 • costuri pentru însoţitor dacă situaţia medicală a asiguratului o cere.

Pachetele de asigurări diferă de la o societate la alta, de aceea înaintea cumpărării asigurării medicale – ca de altfel în cazul oricărei asigurări – este bine să compari ofertele mai multor companii.

Prima de asigurare este stabilită în funcţie de durata călătoriei, de suma asigurată solicitată şi de destinaţie.

La producerea evenimentului pentru care eşti asigurat trebuie să anunţi societatea de asigurări. În caz contrar, asiguratorul nu răspunde pentru cheltuielile efectuate fără anunţarea prealabilă.

calcRCA-RO

verifRCA

verifDAUNE