rca bulgaria / asigurari online / transport gratuit

0732 847 333  |  0343 566 176

Asigurarea de răspundere civilă profesională

Asigurarea de răspundere civilă profesională se adresează cadrelor medicale, avocaţilor, notarilor publici, executorilor bancari, experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, managerilor, proiectanţilor de inginerie civilă, brokerilor etc. Acest tip de asigurare are rolul de a proteja asiguratul, persoana fizică sau juridică, împotriva prejudiciilor pe care le poate produce unor terţe persoane ca urmare a practicării unei profesii. Ca urmare, asigurarea de răspundere civilă profesională garantează repararea prejudiciilor evident, dacă pretenţiile formulate în legatură cu acestea se încadrează în condiţiile de asigurare prevăzute în contract.
Pentru acest tip de asigurare despăgubirile se acordă în general pentru:

  • Daune materiale produse din culpa asiguratului, precum şi din culpa acelor persoane pentru care asiguratul răspunde potrivit legii;
  • Cheltuieli suportate de asigurat în procesul civil;
  • Cheltuieli de judecată suportate de terţ, ca parte vătămată pentru demersuri legale în vederea obligării asiguratului la plata despăgubirilor;
  • Despăgubiri la care este obligat asiguratul ca urmare a pierderii, distrugerii sau deteriorării unor documente, furt prin efracţie etc.
  • Pretenţii emise împotriva asiguratului privind activitatea desfăşurată de el sau de către persoane pentru care asiguratul răspunde potrivit legii.

Câteva dintre asigurările de răspundere civilă profesională practicate pe piaţa asigurărilor din România:
Asigurările de răspundere civilă profesională pentru practica medicală se referă la răspunderea civilă profesională a furnizorilor de servicii medicale, persoane fizice sau unităţi medicale, acreditaţi potrivit legii.
Despăgubirile acordate de asigurător acoperă sumele pe care asiguratul este obligat să le platească pentru prejudiciile de care răspunde în baza legii ca urmare a vătămării corporale, a decesului şi / sau a pagubelor materiale produse unuia sau mai multor pacienţi. Este cazul prejudiciilor cauzate din greşeală, eroare, omisiune sau neglijenţă în îndeplinirea obligaţiilor profesionale de către asigurat sau prepuşi acestuia, în cazul persoanelor juridice.
Totodată, se despăgubesc şi cele două categorii de cheltuieli de judecată menţionate la asigurările de răspundere civilă legală, şi anume cheltuielile de judecată făcute de reclamant pentru îndeplinirea formalităţilor legale, vizând obligarea asiguratului la plata despăgubirii în cazul în care asiguratul a fost obligat la plata acesteia prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, şi cheltuielile de judecată făcute de asigurat şi celelalte persoane cuprinse în asigurare în procesul civil, dacă au fost obligate la desdăunare.
Asigurarea de răspundere civilă profesională a avocaţilor priveşte răspunderea civilă profesională a persoanelor care practică liber şi independent profesia de avocat, conform legislaţiei în vigoare în Romania. Conform acestei asigurări se pot asigura: cabinete individuale de avocatură (în numele şi pentru fiecare avocat titular sau avocat colaborator); cabinete asociate (in numele si pentru fiecare avocat titular, avocat colaborator, avocat salarizat ori pe numele cabinetului); societati civile profesionale (in numele si pentru fiecare avocat asociat, avocat colaborator, avocat salarizat ori pe numele societatii).
Despagubirile acordate de asigurator acopera sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca pentru prejudicii provocate clientilor ca urmare a faptelor si/sau actelor de neglijenta, erori sau omisiuni savarsite in mod involuntar in indeplinirea obligatiilor asumate prin incheierea cu clientii sai a contractelor de asistenta juridica, rezultate din redactarea de acte juridice, consultatii sau cereri cu caracter juridic; atestarea identitatii partilor, a continutului sau datei actelor; asistenta si reprezentarea juridica in fata organelor de justitie, de urmarire penala, de notariat si a altor organe stabilite de lege.
De asemenea, se despagubesc prejudiciile produse clientilor din culpa asiguratului pentru pierderea, distrugerea sau deteriorarea documentelor originale predate asiguratului de catre clienti in vederea exercitarii activitatii specifice si pentru sumele cheltuite de asigurat sau persoana prejudiciata in scopul reconstituirii, refacerii sau inlocuirii acestor documente.
Totodata, se despagubesc cheltuielile de judecata facute de reclamant sau de catre asigurat, in conditiile de mai sus.
Asigurarea de raspundere civila profesionala a notarilor publici poate fi incheiata de: birourile notariale individuale; notari publici asociati; colaboratorii juridici cu brevet de notar sau fara; uniunile si asociatiile profesionale- Camerele Notarilor Publici; Uniunea Nationala a Notarilor Publici.
Existenta acestei asigurari da dreptul asiguratului sa solicite despagubiri pentru:
• Sumele pe care asiguratul este obligat sa le achite pentru prejudicii provocate clientilor ca urmare a faptelor si/ sau actelor de neglijenta, erori sau omisiuni facute in mod involuntar, rezultand din: autentificarea actelor, legalizarea semnaturilor, legalizari de copii, reconstituiri ale actelor originale, efectuarea si/sau legalizarea traducerilor, efectuarea actelor de protest a titlurilor de valoare, efectuarea procedurii succesorale s.a.
De asemenea, se despagubesc prejudiciile produse din culpa asiguratului pentru pierderea, distrugerea sau deteriorarea documentelor originale predate asiguratului de catre clienti in scopul efectuarii activitatii specifice. Se despagubesc si cheltuielile facute de asigurat pentru reconstituirea, refacerea sau inlocuirea acestor documente.
Totodata, se despagubesc cheltuielile de judecata facute de reclamant si cheltuielile de judecata facute de asigurat, in conditiile precizate mai inainte pe parcursul acestui paragraf.
Asigurarea de raspundere civila profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati. Expertii contabili si contabilii autorizati care au incheiat o astfel de asigurare au dreptul la despagubiri pentru:
• Sumele pe care acestia, in realizarea atributiilor specifice, sunt obligati sa le achite pentru prejudicii rezultate in urma si/sau actelor de neglijenta, erori sau omisiuni facute in mod involuntar;
• Prejudicii produse din culpa expertilor contabili si a contabililor autorizati prin pierderea, distrugerea sau deteriorarea documentelor originale primite de acestia in vederea exercitarii atributiilor prevazute de lege. Se acopera prin despagubiri si cheltuielile facute de asigurati sau persoana prejudiciata pentru reconstituirea, repararea sau inlocuirea documentelor mai inainte mentionate.
De asemenea, se despagubesc cheltuielile de judecata facute de reclamant si cele facute de asigurat in procesul civil, in conditiile in care au fost precizate si la asigurarile precedente privind raspunderea civila profesionala.

calcRCA-RO

verifRCA

verifDAUNE