rca bulgaria / asigurari online / transport gratuit

0732 847 333  |  0343 566 176

Asigurarea locuinţei

Locuinţa dar şi bunurile din ea sunt ameninţate de foarte multe evenimente neprevăzute: incendii, cutremure, explozii, inundaţii, furturi. Foarte puţini români îşi asigură în acest moment locuinţele, dar situaţia s-ar putea schimba în viitor, fiind preconizată introducerea asigurării obligatorii a locuinţelor. Atenţie, însă – asigurările sunt valabile doar în cazul calamităţilor (cutremur, alunecare de teren sau inundaţie) şi acoperă maxim 10.000 de euro, respectiv 20.000 de euro, în funcţie de tipul locuinţei. Pentru a acoperi valoarea integrală a unei locuinţe, trebuie încheiată o asigurare facultativă.

Asigurarea locuinţei este o cerinţă obligatorie a băncilor, în cazul în care apelezi la un credit garantat cu locuinţa (credit ipotecar).

Tipurile de asigurări pentru care poţi opta sunt:

  • simplă: se asigură locuinţa şi/sau bunurile;
  • completă, cu următoarele opţiuni:

- asigurarea bunurilor şi/sau locuinţei şi asigurarea membrilor familiei pentru accidente;
- asigurarea bunurilor şi/sau locuinţei şi asigurarea de răspundere civilă faţă de terţi.

Polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale - PAD - acoperă daunele produse construcțiilor cu destinația de locuință de oricare dintre cele trei riscuri de catastrofe naturale – inundații, cutremur, alunecări de teren, ca efect direct sau indirect al producerii acestora.
Contractul de asigurare obligatorie a locuințelor se incheie în forma scrisă între PAID (Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale) și proprietarul locuinței, prin mijlocirea companiilor care sunt acționari ai Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale.
Termenii, condițiile și clauzele contractului de asigurare a locuințelor, referitoare la suma asigurată obligatoriu, prima obligatorie și riscurile acoperite sunt general valabile și obligatorii și se stabilesc prin normele de aplicare a Legii 260/2008, aprobate prin ordin al președintelui CSA.
PAD trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

  • Denumirea/numele și sediul/domiciliul părților contractante
  • Numele beneficiarului asigurării
  • Tipul locuinței și adresa acesteia
  • Suma asigurată obligatoriu
  • Prima obligatorie și termenele de plată a acesteia
  • Perioada de valabilitate a contractului de asigurare
  • Numărul și titlul actului normativ în temeiul căruia s-a emis PAD.

PAD va putea fi tipărită de către PAID sau emisă în sistem electronic de către asigurătorii autorizati.

calcRCA-RO

verifRCA

verifDAUNE